Soi hài cốt thiếu nữ 7.200 tuổi: ADN siêu dị, khắc hẳn loài người

Trong cuộc khai quật ở Indonesia, các nhà khảo cổ tìm thấy một bộ hài cốt thiếu nữ 7.200 tuổi có ADN "dị biệt". Kết quả nghiên cứu cho thấy cô không có cùng tổ tiên với bất kỳ người nào ở cổ đại cũng như hiện đại.

  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi
  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi-Hinh-2
  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi-Hinh-3
  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi-Hinh-4
  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi-Hinh-5
  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi-Hinh-6
  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi-Hinh-7
  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi-Hinh-8
  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi-Hinh-9
  • Soi hai cot thieu nu 7.200 tuoi: ADN sieu di, khac han loai nguoi-Hinh-10
Tâm Anh (theo DM)