Sông băng tan chảy, lộ ra xác ướp sơn dương 500 tuổi còn nguyên vẹn

Google News

Chú sơn dương vẫn còn sừng, da và lông lộ ra khi băng tan chảy trên sông băng Gepatschferner, sông băng lớn thứ hai của Áo, ở dãy Alps vào mùa hè năm nay.

  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven
  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven-Hinh-2
  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven-Hinh-3
  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven-Hinh-4
  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven-Hinh-5
  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven-Hinh-6
  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven-Hinh-7
  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven-Hinh-8
  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven-Hinh-9
  • Song bang tan chay, lo ra xac uop son duong 500 tuoi con nguyen ven-Hinh-10
Lê Trang (theo National Geographic)