Sự thật chấn động thảm họa kinh hoàng xoá sổ thị trấn Liên Xô

Năm 1952, một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra ở Bắc Kuril đã xóa sổ thị trấn Severo-Kurilsk có dân số 6.000 người, mà thế giới tới 48 năm sau mới biết điều này.

 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-2
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-3
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-4
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-5
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-6
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-7
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-8
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-9
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-10
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-11
 • Su that chan dong tham hoa kinh hoang xoa so thi tran Lien Xo-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)