Sự thật "choáng" về cây bí kỳ nam có ở Việt Nam

Hà Nguyễn (TH) -

(Kiến Thức) - Cây bí kỳ nam hay cây tổ kiến là một cây thuốc độc đáo của Việt Nam nhưng thường chỉ thấy ở phía Nam. Đây là một loài cây sống phụ sinh, tức là cây và kiến phụ trợ cho nhau để cùng sinh trưởng, phát triển.
 

  • Su that
  • Su that
  • Su that
  • Su that
  • Su that
  • Su that
  • Su that