Sửng sốt: Mặt Trăng có thể cung cấp oxy cho 8 tỷ người sống!

Theo NASA, nếu độ sâu trung bình của đá Mặt Trăng khoảng 10m và có thể chiết xuất toàn bộ oxy từ đó thì có thể đủ cho 8 tỷ người sống trong 100.000 năm tới.

  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!
  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!-Hinh-2
  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!-Hinh-3
  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!-Hinh-4
  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!-Hinh-5
  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!-Hinh-6
  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!-Hinh-7
  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!-Hinh-8
  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!-Hinh-9
  • Sung sot: Mat Trang co the cung cap oxy cho 8 ty nguoi song!-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)