Sửng sốt vẻ đẹp “mê hồn” của động vật chuyên sống về đêm

Trong hàng trăm loài động vật hoạt động về đêm có rất nhiều loài động vật có vẻ đẹp "hút hồn", đặc biệt là những "siêu phẩm" sau đây.

 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-2
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-3
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-4
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-5
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-6
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-7
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-8
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-9
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-10
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-11
 • Sung sot ve dep “me hon” cua dong vat chuyen song ve dem-Hinh-12
Thiên Trang (TH)