Tận mục bộ sưu tập cá hóa thạch độc nhất Việt Nam

Google News

Với trên 31.900 loài đã được xác định, cá là nhóm động vật có dây sống đa dạng nhất trên Trái đất. Cùng ngắm hóa thạch của các loài cá từng vùng vẫy trên Trái đất hàng chục triệu năm trước.

  • Tan muc bo suu tap ca hoa thach doc nhat Viet Nam
  • Tan muc bo suu tap ca hoa thach doc nhat Viet Nam-Hinh-2
  • Tan muc bo suu tap ca hoa thach doc nhat Viet Nam-Hinh-3
  • Tan muc bo suu tap ca hoa thach doc nhat Viet Nam-Hinh-4
  • Tan muc bo suu tap ca hoa thach doc nhat Viet Nam-Hinh-5
  • Tan muc bo suu tap ca hoa thach doc nhat Viet Nam-Hinh-6
  • Tan muc bo suu tap ca hoa thach doc nhat Viet Nam-Hinh-7
  • Tan muc bo suu tap ca hoa thach doc nhat Viet Nam-Hinh-8
  • Tan muc bo suu tap ca hoa thach doc nhat Viet Nam-Hinh-9
Quốc Lê