Tận mục hai loài cá mới được phát hiện ở Brazil: Kiệt tác vô giá?

Những con cá này giống như những tác phẩm nghệ thuật và mất đi một trong hai loài này sẽ giống như mất đi kiệt tác vô giá.

  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?
  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?-Hinh-2
  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?-Hinh-3
  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?-Hinh-4
  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?-Hinh-5
  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?-Hinh-6
  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?-Hinh-7
  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?-Hinh-8
  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?-Hinh-9
  • Tan muc hai loai ca moi duoc phat hien o Brazil: Kiet tac vo gia?-Hinh-10
Huỳnh Dũng (Theo Sci-news)