Tận mục loài trà my mới phát hiện tại VQG Bù Gia Mập

Google News

Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đã cùng các cơ quan liên quan công bố loài trà my mới có tên khoa học là Camellia hoaana H. T. Khuong & S. X. Yang, sp. Nov. Đây là một loài thực vật vô cùng quý hiếm.

  • Tan muc loai tra my moi phat hien tai VQG Bu Gia Map
  • Tan muc loai tra my moi phat hien tai VQG Bu Gia Map-Hinh-2
  • Tan muc loai tra my moi phat hien tai VQG Bu Gia Map-Hinh-3
  • Tan muc loai tra my moi phat hien tai VQG Bu Gia Map-Hinh-4
  • Tan muc loai tra my moi phat hien tai VQG Bu Gia Map-Hinh-5
  • Camellia velutina V.T. Pham, V.D. Luong & Aver. A. sterile branch of... | Download Scientific Diagram
  • Tan muc loai tra my moi phat hien tai VQG Bu Gia Map-Hinh-6
Tâm Anh (TH)