Tạo "nhà mới" cho san hô: Dự án độc đáo tại biển Caribe

Google News

Isla Fuerte, Colombia - Dưới làn nước xanh thẳm của biển Caribe, một dự án nghệ thuật sáng tạo đang góp phần bảo vệ môi trường biển theo cách đầy cảm hứng.

  • Tao
  • Tao
  • Tao
  • Tao
  • Tao
  • Tao
  • Tao
  • Tao
Thiên Trang (TH)