Thả cá thể vích "siêu khủng" 100kg về biển Cà Mau: Looài cực hiếm?

Mới đây, Chi cục thủy sản tỉnh Cà Mau, Đồn Biên phòng Sông Đốc và chính quyền địa phương tiến hành thả một cá thể Vích nặng tới 100kg về tự nhiên.

 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
 • Tha ca the vich
Thùy Dung (T.H)