Thả rùa sa nhân về tự nhiên ở Bắc Giang: Cực quý hiếm!

Mới đây, một cá thể rùa sa nhân đã được Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử cứu hộ và thả về tự nhiên.

 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-2
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-3
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-4
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-5
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-6
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-7
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-8
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-9
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-10
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-11
 • Tha rua sa nhan ve tu nhien o Bac Giang: Cuc quy hiem!-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)