Thán phục 10 phát minh vĩ đại làm thay đổi vận mệnh thế giới

Cuộc sống của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn nhờ những phát minh hàng đầu thế giới này.

 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-2
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-3
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-4
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-5
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-6
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-7
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-8
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-9
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-10
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-11
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-12
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-13
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-14
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-15
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-16
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-17
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-18
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-19
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-20
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-21
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-22
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-23
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-24
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-25
 • Than phuc 10 phat minh vi dai lam thay doi van menh the gioi-Hinh-26
Lê Trang (theo Live Science)