Tiết lộ bất ngờ vật thể xa nhất trong vũ trụ: Thứ siêu khổng lồ!

Vật thể xa nhất trong vũ trụ là thứ khổng lồ cách xa 13,5 tỷ năm ánh sáng.

  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!
  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!-Hinh-2
  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!-Hinh-3
  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!-Hinh-4
  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!-Hinh-5
  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!-Hinh-6
  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!-Hinh-7
  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!-Hinh-8
  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!-Hinh-9
  • Tiet lo bat ngo vat the xa nhat trong vu tru: Thu sieu khong lo!-Hinh-10
Huỳnh Dũng (Theo Livescience)