Tìm thấy kho báu thất lạc 70 năm, lộ sự thật sốc về Trái đất

Năm 1951, các nhà cổ sinh vật học lần đầu tiên phát hiện ra kho báu giá trị của Trái đất. Tuy nhiên do không ghi lại toạ độ nên nó bị thất lạc tới ngày nay.

 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-2
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-3
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-4
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-5
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-6
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-7
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-8
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-9
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-10
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-11
 • Tim thay kho bau that lac 70 nam, lo su that soc ve Trai dat-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)