Tin được không: Trái Đất từng đen sì chứ không phải màu xanh!

Trái Đất mới đầu hình thành chỉ là hành tinh con màu đen, sau nhiều lần thay đổi diện mạo, chúng ta có Trái Đất màu xanh của hiện tại.

 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-2
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-3
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-4
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-5
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-6
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-7
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-8
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-9
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-10
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-11
 • Tin duoc khong: Trai Dat tung den si chu khong phai mau xanh!-Hinh-12
Thiên Trang (TH)