"Tóm gọn" lỗ đen khổng lồ nuốt chửng khối vật chất to bằng Trái Đất

Lỗ đen này lớn và sáng đến nỗi các nhà thiên văn nghiệp dư có thể nhìn thấy nó từ Trái đất.

Huỳnh Dũng (Theo Livescience)