Tổng hợp đánh giá về iPhone 14: Chỉ một mẫu đáng mua?

Nhìn chung, các bài đánh giá đều cho rằng người dùng nên mua iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max thay vì bản thường nếu muốn mua máy mới.

 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-2
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-3
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-4
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-5
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-6
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-7
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-8
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-9
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-10
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-11
 • Tong hop danh gia ve iPhone 14: Chi mot mau dang mua?-Hinh-12
Thiên Trang (TH)