Top 10 tảng đá khủng nhất thế giới: Có tảng hình thành từ dung nham

Những tảng đá lớn nhất thế giới không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước mà còn bởi lịch sử hình thành và những câu chuyện thú vị liên quan khác.

  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham
  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham-Hinh-2
  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham-Hinh-3
  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham-Hinh-4
  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham-Hinh-5
  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham-Hinh-6
  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham-Hinh-7
  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham-Hinh-8
  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham-Hinh-9
  • Top 10 tang da khung nhat the gioi: Co tang hinh thanh tu dung nham-Hinh-10
Nguyễn Uyên (Theo Treehugger)