Top 5 sinh vật trên mặt đất có kích thước khủng nhất hành tinh

Mộc Nhiên -

(Kiến Thức) - Trùm cuối trong danh sách sinh vật trên mặt đất có kích thước khủng nhấtkhông ai khác chính là voi đồng cỏ châu Phi. 

 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-2
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-3
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-4
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-5
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-6
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-7
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-8
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-9
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-10
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-11
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-12
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-13
 • Top 5 sinh vat tren mat dat co kich thuoc khung nhat hanh tinh-Hinh-14