Top loài cá kỳ lạ nhất hành tinh, số 8 nhào lộn thành thần

Google News

Theo tờ Discoverwildlife, đây là những loài cá kỳ lạ nhất thế giới. Một số có thể thay đổi màu sắc, một số có đầu trong suốt và một số thậm chí có thể bay.

  • Top loai ca ky la nhat hanh tinh, so 8 nhao lon thanh than
  • Top loai ca ky la nhat hanh tinh, so 8 nhao lon thanh than-Hinh-2
  • Top loai ca ky la nhat hanh tinh, so 8 nhao lon thanh than-Hinh-3
  • Top loai ca ky la nhat hanh tinh, so 8 nhao lon thanh than-Hinh-4
  • Top loai ca ky la nhat hanh tinh, so 8 nhao lon thanh than-Hinh-5
  • Top loai ca ky la nhat hanh tinh, so 8 nhao lon thanh than-Hinh-6
  • Top loai ca ky la nhat hanh tinh, so 8 nhao lon thanh than-Hinh-7
  • Top loai ca ky la nhat hanh tinh, so 8 nhao lon thanh than-Hinh-8
Thiên Trang (TH)