Top rắn độc sát thủ nhất Việt Nam cư ngụ đông đảo ở Fansipan

Google News

Đây là những loài rắn độc Việt Nam "sát thủ" nhất, xuất hiện nhiều tại ngọn núi cao nhất Việt Nam Fansipan.

 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-2
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-3
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-4
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-5
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-6
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-7
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-8
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-9
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-10
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-11
 • Top ran doc sat thu nhat Viet Nam cu ngu dong dao o Fansipan-Hinh-12
Thùy Liên (TH)