Top sinh vật sống lâu trăm tuổi: Số 4 “trường sinh bất lão”!

Google News

Có nhiều sinh vật trên Trái Đất có khả năng sống trường tồn, thậm chí là "trường sinh bất lão" nếu môi trường xung quanh chúng không bị ảnh hưởng xấu.

  • Top sinh vat song lau tram tuoi: So 4 “truong sinh bat lao”!
  • Top sinh vat song lau tram tuoi: So 4 “truong sinh bat lao”!-Hinh-2
  • Top sinh vat song lau tram tuoi: So 4 “truong sinh bat lao”!-Hinh-3
  • Top sinh vat song lau tram tuoi: So 4 “truong sinh bat lao”!-Hinh-4
  • Top sinh vat song lau tram tuoi: So 4 “truong sinh bat lao”!-Hinh-5
  • Top sinh vat song lau tram tuoi: So 4 “truong sinh bat lao”!-Hinh-6
  • Top sinh vat song lau tram tuoi: So 4 “truong sinh bat lao”!-Hinh-7
  • Top sinh vat song lau tram tuoi: So 4 “truong sinh bat lao”!-Hinh-8
Thiên Trang (TH)