Trái “quái vật” mất 1 năm để chín, ăn xanh là độc

Theo Nghi Dung/Dân Việt -

Loại quả này có thể mất đến 1 năm để chín và chỉ chín mới có thể ăn được, tuyệt đối không ăn khi còn xanh.

 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-2
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-3
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-4
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-5
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-6
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-7
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-8
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-9
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-10
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-11
 • Trai “quai vat” mat 1 nam de chin, an xanh la doc-Hinh-12