Trăn đất nặng 12kg được bàn giao về VQG Vũ Quang: Loài cực hiếm

Google News

Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi và chăm sóc trăn đất này trước khi thả nó về môi trường tự nhiên.

  • Tran dat nang 12kg duoc ban giao ve VQG Vu Quang: Loai cuc hiem
  • Tran dat nang 12kg duoc ban giao ve VQG Vu Quang: Loai cuc hiem-Hinh-2
  • Tran dat nang 12kg duoc ban giao ve VQG Vu Quang: Loai cuc hiem-Hinh-3
  • Tran dat nang 12kg duoc ban giao ve VQG Vu Quang: Loai cuc hiem-Hinh-4
  • Tran dat nang 12kg duoc ban giao ve VQG Vu Quang: Loai cuc hiem-Hinh-5
  • Tran dat nang 12kg duoc ban giao ve VQG Vu Quang: Loai cuc hiem-Hinh-6
  • Tran dat nang 12kg duoc ban giao ve VQG Vu Quang: Loai cuc hiem-Hinh-7
  • Tran dat nang 12kg duoc ban giao ve VQG Vu Quang: Loai cuc hiem-Hinh-8
Thiên Trang (TH)