Trước trận cháy kỷ lục, rừng nhiệt đới Amazon đẹp thế nào?

Theo Một thế giới -

Được mệnh danh là “lá phổi của hành tinh” rừng mưa nhiệt đới Amazon (Amazon Rainforest) đang bị phá hủy từng ngày bởi bàn tay con người.

 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-2
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-3
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-4
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-5
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-6
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-7
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-8
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-9
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-10
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-11
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-12
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-13
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-14
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-15
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-16
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-17
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-18
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-19
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-20
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-21
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-22
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-23
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-24
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-25
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-26
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-27
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-28
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-29
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-30
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-31
 • Truoc tran chay ky luc, rung nhiet doi Amazon dep the nao?-Hinh-32