Vật thể “khủng” chui vào vỏ Trái đất, gây thảm họa này suốt 40 năm

Google News

Các chuyên gia cho hay một vật thể "khủng" nằm trên một mảng kiến tạo đang từ từ tiến sâu vào vỏ Trái đất. Đây là nguyên nhân dẫn tới các trận động đất nghiêm trọng tại Nhật Bản trong 40 năm qua.

  • Vat the “khung” chui vao vo Trai dat, gay tham hoa nay suot 40 nam
  • Vat the “khung” chui vao vo Trai dat, gay tham hoa nay suot 40 nam-Hinh-2
  • Vat the “khung” chui vao vo Trai dat, gay tham hoa nay suot 40 nam-Hinh-3
  • Vat the “khung” chui vao vo Trai dat, gay tham hoa nay suot 40 nam-Hinh-4
  • Vat the “khung” chui vao vo Trai dat, gay tham hoa nay suot 40 nam-Hinh-5
  • Vat the “khung” chui vao vo Trai dat, gay tham hoa nay suot 40 nam-Hinh-6
  • Vat the “khung” chui vao vo Trai dat, gay tham hoa nay suot 40 nam-Hinh-7
  • Vat the “khung” chui vao vo Trai dat, gay tham hoa nay suot 40 nam-Hinh-8
  • Vat the “khung” chui vao vo Trai dat, gay tham hoa nay suot 40 nam-Hinh-9
Tâm Anh (theo LS)