Vệ tinh đầu tiên thế giới được thiết kế để... dọn rác vũ trụ

Tám quốc gia sẽ hỗ trợ xây dựng một phần của vệ tinh đầu tiên thế giới được thiết kế riêng để dọn rác trong vũ trụ bằng cách kéo chúng về bầu khí quyển Trái đất để đốt.

  • Ve tinh dau tien the gioi duoc thiet ke de... don rac vu tru
  • Ve tinh dau tien the gioi duoc thiet ke de... don rac vu tru-Hinh-2
  • Ve tinh dau tien the gioi duoc thiet ke de... don rac vu tru-Hinh-3
  • Ve tinh dau tien the gioi duoc thiet ke de... don rac vu tru-Hinh-4
  • Ve tinh dau tien the gioi duoc thiet ke de... don rac vu tru-Hinh-5
  • Ve tinh dau tien the gioi duoc thiet ke de... don rac vu tru-Hinh-6
  • Ve tinh dau tien the gioi duoc thiet ke de... don rac vu tru-Hinh-7
  • Ve tinh dau tien the gioi duoc thiet ke de... don rac vu tru-Hinh-8
  • Ve tinh dau tien the gioi duoc thiet ke de... don rac vu tru-Hinh-9
Hải Nam