Vì sao con người, nhất là Elon Musk quyết chọn sao Hoả định cư?

Dù có hàng vạn khó khăn và thử thách để đưa được con người định cư trên sao Hoả nhưng tại sao các nhà khoa học hay thậm chí Elon Musk vẫn kiên quyết thực hiện?

 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-2
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-3
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-4
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-5
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-6
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-7
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-8
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-9
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-10
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-11
 • Vi sao con nguoi, nhat la Elon Musk quyet chon sao Hoa dinh cu?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)