Video: Kinh hãi quý ông đeo trăn khủng... chống COVID-19, cả xe bus choáng

Mộc Nhiên -

(Kiến Thức) - Thay vì khẩu trang, người đàn ông kỳ lạ che khuất cả mũi miệng bằng con trăn dài cả mét khiến cả xe bus được phen khiếp vía.

 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-2
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-3
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-4
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-5
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-6
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-7
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-8
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-9
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-10
 • Video: Kinh hai quy ong deo tran khung... chong COVID-19, ca xe bus choang-Hinh-11