Xem trước Samsung Galaxy S11 qua thiết kế 5 camera

Phương Thảo -

(Kiến Thức) - Phần màn hình đục lỗ của chiếc máy Samsung Galaxy S11 này có thiết kế tương tự Galaxy Note10.

  • Xem truoc Samsung Galaxy S11 qua thiet ke 5 camera
  • Xem truoc Samsung Galaxy S11 qua thiet ke 5 camera-Hinh-2
  • Xem truoc Samsung Galaxy S11 qua thiet ke 5 camera-Hinh-3
  • Xem truoc Samsung Galaxy S11 qua thiet ke 5 camera-Hinh-4
  • Xem truoc Samsung Galaxy S11 qua thiet ke 5 camera-Hinh-5
  • Xem truoc Samsung Galaxy S11 qua thiet ke 5 camera-Hinh-6
  • Xem truoc Samsung Galaxy S11 qua thiet ke 5 camera-Hinh-7
  • Xem truoc Samsung Galaxy S11 qua thiet ke 5 camera-Hinh-8