Xét nghiệm COVID-19 cho kết quả trong 4 phút: Hiệu quả sao?

Các nhà khoa học Trung Quốc thông báo đã phát triển bộ xét nghiệm COVID-19 cho kết quả trong 4 phút. Thiết bị này có độ chính xác tương đương phương pháp PCR.

  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?
  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?-Hinh-2
  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?-Hinh-3
  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?-Hinh-4
  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?-Hinh-5
  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?-Hinh-6
  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?-Hinh-7
  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?-Hinh-8
  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?-Hinh-9
  • Xet nghiem COVID-19 cho ket qua trong 4 phut: Hieu qua sao?-Hinh-10
Tâm Anh (theo SCMP)