Ảnh động vật: Chim ưng đuôi lửa xẻ thịt bồ câu trong công viên Mỹ

Hà Vũ (theo Guardian) -

(Kiến Thức) -  

 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-2
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-3
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-4
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-5
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-6
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-7
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-8
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-9
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-10
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-11
 • Anh dong vat: Chim ung duoi lua xe thit bo cau trong cong vien My-Hinh-12