Chết cười xem gấu koala con ngồi ăn vạ, khóc om sòm

Theo Một thế giới -

Năm lần bảy lượt bị đồng loại "chơi xấu" đẩy ngã nhào xuống đất, gấu koala con chỉ biết ngồi đần mặt và khóc òa trong uất ức.

  • Chet cuoi xem gau koala con ngoi an va, khoc om som
  • Chet cuoi xem gau koala con ngoi an va, khoc om som-Hinh-2
  • Chet cuoi xem gau koala con ngoi an va, khoc om som-Hinh-3
  • Chet cuoi xem gau koala con ngoi an va, khoc om som-Hinh-4
  • Chet cuoi xem gau koala con ngoi an va, khoc om som-Hinh-5
  • Chet cuoi xem gau koala con ngoi an va, khoc om som-Hinh-6