Điểm tên loài động vật độc lạ chỉ có mặt ở Việt Nam

Nước ta là nước có đa dạng sinh học cao. Các nhà khoa học đã phát hiện rất nhiều loài động vật độc lạ, đặc hữu chỉ có mặt ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong số các loài này rất nhiều loài đang có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng.

  • Diem ten loai dong vat doc la chi co mat o Viet Nam
  • Diem ten loai dong vat doc la chi co mat o Viet Nam-Hinh-2
  • Diem ten loai dong vat doc la chi co mat o Viet Nam-Hinh-3
  • Diem ten loai dong vat doc la chi co mat o Viet Nam-Hinh-4
  • Diem ten loai dong vat doc la chi co mat o Viet Nam-Hinh-5
  • Diem ten loai dong vat doc la chi co mat o Viet Nam-Hinh-6
  • Diem ten loai dong vat doc la chi co mat o Viet Nam-Hinh-7
  • Diem ten loai dong vat doc la chi co mat o Viet Nam-Hinh-8
  • Diem ten loai dong vat doc la chi co mat o Viet Nam-Hinh-9
Thu Hà (TH)