Giật mình chiếc lọ chôn cùng xác ướp Ai Cập: Đựng thứ bất ngờ!

Trong quá trình ướp xác, người Ai Cập cổ đại đặt các cơ quan nội tạng: gan, dạ dày, phổi, ruột vào trong các lọ canopic. Về sau, chúng được chôn cùng xác ướp.

  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!
  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!-Hinh-2
  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!-Hinh-3
  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!-Hinh-4
  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!-Hinh-5
  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!-Hinh-6
  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!-Hinh-7
  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!-Hinh-8
  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!-Hinh-9
  • Giat minh chiec lo chon cung xac uop Ai Cap: Dung thu bat ngo!-Hinh-10
Tâm Anh (theo HFK)