Khám phá các nhóm sinh vật trong đất

Google News

(Kiến Thức) - Sinh vật trong đất được chia làm ba nhóm chủ yếu là thực vật, vi sinh vật và động vật đất. 

Hỏi: Các nhóm sinh vật trong đất gồm những nhóm chủ đạo nào? - Đào Hồng Na (Hà Nội).
Kham pha cac nhom sinh vat trong dat
 
PGS.TS Lưu Đức Hải, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Sinh vật trong đất được chia làm ba nhóm chủ yếu là thực vật, vi sinh vật và động vật đất. Thực vật chủ yếu là các loại thực vật bậc cao, có khả năng quang hợp để tổng hợp ra các chất hữu cơ nhóm C6H12O6. Vi sinh vật gồm vi khuẩn, nấm, tảo chiếm khoảng 0,2 – 0,3% lượng chất hữu cơ của đất. 
Vi khuẩn trong đất có nhiều nhóm nhỏ như nhóm phân hủy hydrat, carbon, chuyển hóa nitơ, nhóm vi khuẩn lưu huỳnh, sắt mangan, phốt pho... 
Vi sinh vật đất có nhiệm vụ phân giải xác động vật, tích lũy chất dinh dưỡng từ môi trường xung quanh. 
Động vật gồm giun đất, nhuyễn thể, động vật có xương tham gia tích vào quá trình phân hủy xác động vật, thực vật, đào xới đất, tạo điều kiện cho không khí, nước và vi sinh vật thực hiện quá trình phân hủy chất hữu cơ, giúp cho thực vật bậc cao dễ dàng lấy được chất dinh dưỡng. 
PV (ghi)