Khám phá thú vị ít ai biết về sói rừng Việt Nam quý hiếm

Lưu Thoa (TH) -

(Kiến Thức) - Loài sói rừng Việt Nam vô cùng quý hiếm này là nguồn gen tự nhiên quý, chúng được ghi nhận có phân bố ở các khu rừng sâu Tây Nguyên, các khu vực Gia Lai, Kontum.

 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-2
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-3
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-4
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-5
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-6
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-7
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-8
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-9
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-10
 • Kham pha thu vi it ai biet ve soi rung Viet Nam quy hiem-Hinh-11