Kinh ngạc sinh vật đơn bào có tới 7... giới tính

Google News

(Kiến Thức) - Sinh vật đơn bào Tetrahymena thermophila sở hữu 7 loại gene ghép cặp rất phức tạp, quyết định giới tính đời sau của chúng.

Lưu Thoa (theo TS)