Kỳ dị hình dáng vi khuẩn dưới đáy đại dương

Google News

(Kiến Thức) - Vi khuẩn nhỏ bé với nhiều hình dáng khác nhau, chiếm 98% khối lượng sinh vật của đại dương.

Duy Huệ (theo DC)