Sự thật bất ngờ về đại dương mới được công nhận của thế giới

Bên cạnh 4 đại dương trên thế giới Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương, mới đây, các nhà khoa học tuyên bố Trái Đất chính thức có đại dương thứ 5 mang tên Nam Đại Dương.

 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-2
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-3
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-4
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-5
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-6
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-7
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-8
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-9
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-10
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-11
 • Su that bat ngo ve dai duong moi duoc cong nhan cua the gioi-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)