Thế giới sắp đối mặt rắc rối lớn khi tầng bình lưu co lại

Khí thải từ hoạt động của con người đang gây ảnh hưởng lớn tới bầu khí quyển của Trái đất. Cụ thể, các nhà khoa học phát hiện tầng bình lưu đã mỏng đi 400 m từ năm 1980.

 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-2
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-3
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-4
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-5
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-6
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-7
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-8
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-9
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-10
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-11
 • The gioi sap doi mat rac roi lon khi tang binh luu co lai-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)