Thót tim xem hải cẩu "nhảy" khỏi mồm cá mập

Duy Huệ (TH) -

(Kiến Thức) - Cá mập trắng khổng lồ trồi lên trên mặt nước biển, tung bổng con mồi lên không trung, vươn cái miệng rộng sắc ra định đớp gọn.