3 rau dại ở Việt Nam thành “thần dược” đắt giá ở nước ngoài

Google News

Nhiều loại rau mọc dại tại ao hồ hay đồng cỏ trên khắp các vùng quê ở Việt Nam nhưng lại được thế giới săn lùng và xem như "thần dược" đắt giá.

  • 3 rau dai o Viet Nam thanh “than duoc” dat gia o nuoc ngoai
  • 3 rau dai o Viet Nam thanh “than duoc” dat gia o nuoc ngoai-Hinh-2
  • 3 rau dai o Viet Nam thanh “than duoc” dat gia o nuoc ngoai-Hinh-3
  • 3 rau dai o Viet Nam thanh “than duoc” dat gia o nuoc ngoai-Hinh-4
  • 3 rau dai o Viet Nam thanh “than duoc” dat gia o nuoc ngoai-Hinh-5
  • 3 rau dai o Viet Nam thanh “than duoc” dat gia o nuoc ngoai-Hinh-6
  • 3 rau dai o Viet Nam thanh “than duoc” dat gia o nuoc ngoai-Hinh-7
  • 3 rau dai o Viet Nam thanh “than duoc” dat gia o nuoc ngoai-Hinh-8
  • 3 rau dai o Viet Nam thanh “than duoc” dat gia o nuoc ngoai-Hinh-9
Hoàng Minh (tổng hợp)