4 loài “ngoe nguẩy” nhìn chết khiếp lên mâm thành đặc sản “hốt tiền“

Google News

Mặc dù có vẻ ngoài đến "sởn da gà" song rươi, sâu tre, cá mút đá hay tằm lá sắn đều trở thành đặc sản hút khách với giá cao. 

 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-2
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-3
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-4
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-5
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-6
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-7
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-8
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-9
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-10
 • 4 loai “ngoe nguay” nhin chet khiep len mam thanh dac san “hot tien“-Hinh-11
Hoàng Minh