4 loại quả xưa leo hàng rào thành đặc sản “cháy hàng“

Vốn được trồng để làm hàng rào, tạo bóng mát nhưng nay những loại quả này trở thành đặc sản nổi tiếng được nhiều khách hàng lùng mua thưởng thức.

 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-2
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-3
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-4
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-5
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-6
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-7
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-8
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-9
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-10
 • 4 loai qua xua leo hang rao thanh dac san “chay hang“-Hinh-11
Hoàng Minh (tổng hợp)