4 thứ “vứt bỏ” ở Việt Nam, “chễm chệ” trong siêu thị nước ngoài

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi nhiều thứ vốn là đồ bỏ đi ở Việt Nam lại trở thành mặt hàng được đóng gói cẩn thận bán với giá đắt đỏ trong siêu thị nước ngoài.

  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai
  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai-Hinh-2
  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai-Hinh-3
  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai-Hinh-4
  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai-Hinh-5
  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai-Hinh-6
  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai-Hinh-7
  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai-Hinh-8
  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai-Hinh-9
  • 4 thu “vut bo” o Viet Nam, “chem che” trong sieu thi nuoc ngoai-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)