Báo Mỹ tấm tắc khen ngôi nhà “nông thôn” giữa phố thị Đà thành

Google News

Là tổ ấm của một gia đình 3 thế hệ, ngôi nhà vừa mang nét hiện đại, vừa truyền thống gần gũi được bao quanh bởi nhiều cây xanh.

  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh
  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh-Hinh-2
  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh-Hinh-3
  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh-Hinh-4
  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh-Hinh-5
  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh-Hinh-6
  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh-Hinh-7
  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh-Hinh-8
  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh-Hinh-9
  • Bao My tam tac khen ngoi nha “nong thon” giua pho thi Da thanh-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)