Báo Mỹ tấm tắc khen nhà mái lá mộc mạc ở Long An

Hoàng Minh (theo Archdaily) -

(Kiến Thức) - Ngôi nhà sử dụng kết hợp các giải pháp chống nóng, thông gió tự nhiên, tương phản và thống nhất màu sắc để đưa thiên nhiên vào cuộc sống hàng ngày.

 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-2
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-3
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-4
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-5
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-6
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-7
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-8
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-9
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-10
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-11
 • Bao My tam tac khen nha mai la moc mac o Long An-Hinh-12