Bất ngờ “danh tính” tỉnh thành có tỷ lệ gia đình sở hữu ô tô cao nhất VN

Tỉnh này có thu nhập không ngừng tăng trong những năm qua và đời sống người dân ngày càng nâng cao.

  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN
  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN-Hinh-2
  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN-Hinh-3
  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN-Hinh-4
  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN-Hinh-5
  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN-Hinh-6
  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN-Hinh-7
  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN-Hinh-8
  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN-Hinh-9
  • Bat ngo “danh tinh” tinh thanh co ty le gia dinh so huu o to cao nhat VN-Hinh-10
Theo Nghi Dung/Dân Việt